headerphoto

Dla strusi

Jedn± z najmłodszych w Polsce gałęzi produkcji zwierzęcej jest chów strusi. Pierwsza komercyjna hodowla strusi powstała w 1993 roku na Kaszubach, liczyła wówczas 20 ptaków. Obecnie istnieje już ponad 200 gospodarstw o różnej ilo¶ci pogłowia; od kilku do nawet ponad 100 sztuk stada podstawowego. Wydaje się, że na drodze do dalszego rozwoju tej dziedziny produkcji zwierzęcej w Polsce nadal stoi brak odpowiedniej infrastruktury: ubojnie i przetwórnie (mięsa, skór i piór). Tym niemniej, spółka UNIPASZ wychodz±c naprzeciw potrzebom hodowców i producentów strusi przedstawia ofertę na pełen program żywienia strusi we wszystkich fazach ich produkcji.

Pasze:

  • Stru¶ Prestarter
  • Stru¶ Starter
  • Stru¶ Grower
  • Stru¶ Finiszer
  • Stru¶ Byt
  • Stru¶ Repro


Szczegóły znajd± Państwo na stronie producenta